Realizując Uchwałę Zarządu Dzielnicy Praga Południe nr 4092/2013 w sprawie polityki kulturalnej w Dzielnicy, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe jako pełniąca funkcję Dzielnicowego Centrum Edukacji Kulturalnej, gromadzi  i upowszechnia informację z zakresu działań edukacyjnokulturalnych, jakie prowadzą  szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i instytucje kultury. Informacje te zamieszczane są w Dzielnicowym Informatorze Kulturalnym.

     Zapraszamy do przesyłania bieżących informacji o imprezach wraz z ewentualnymi plakatami  na adres kalendarium@bppragapd.pl, w celu umieszczenia w Dzielnicowym Informatorze Kulturalnym.

Deklaracja dostępności Dzielnicowego Informatora Kulturalnego

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Informatora Kulturalnego.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
  • 2. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • 3. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
  • 4. Brak możliwości zmiany kontrastu strony
  • 5. Brak możliwości zwiększenia wielkości czcionki
  • 6. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 226710451

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 226710511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka przy ul. Meissnera 5

  • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
  • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
  • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz
  • Dostęp do windy
  • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwy wstęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Witoszyńskiego 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19)

  • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Do wejścia prowadzą schody – kilka stopni.
  • Brak windy i korytarzy
  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich
  • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie.
  • Brak windy i korytarzy
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym.
  • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni
  • Brak windy i udogodnień
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym
  • Brak windy i korytarzy
  • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymentrowy próg w drugich drzwiach wejściowych
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich
  • Brak windy i korzytarzy
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62)

  • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
  • Brak windy i udogodnień
  • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym
  • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze
  • Brak windy i udogodnień
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3)

  • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki)
  • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do biblioteki wiedzie korytarz.
  • Brak windy
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze
  • Do placówki wiedzie 5 schodów
  • Brak windy i udogodnień
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Placówka jest usytowana w kamienicy na wysokim parterze
  • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową.
  • Brak windy i udogodnień
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 333a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Placówka mieści się w pawilonie wolnostojącym
  • Przed wejściem do placówki znajduje się stromy podjazd na schodzy
  • Do wejścia wiedzie 6 schodków oraz korytarz
  • Brak windy
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66)

  • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Do biblioteki wiodą 3 schodki
  • Brak windy i udogodnień
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
  • Należy uważać na próg przy wejściu
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90)

  • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym
  • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100)

  • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
  • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym
  • Brak windy i udogodnień
  • Do Biblioteki wiodą wysokie schody
  • Możliwy dostęp z psem asystującym
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Logo akcji Zakochaj się w Warszwie na Pradze Południe Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy  Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera Sinfonia Varsovia

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Meissnera 5
03-982 Warszawa
Tel. (+48 22) 671 04 51
http://www.bppragapd.pl

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
Tel. (+48 22) 517 65 75
Fax. (+48 22) 517 65 76
http://www.cpk.art.pl

Teatr Powszechny im Z. Hubnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Tel. (+48 22) 818 00 01
Fax. (+48 22) 818 00 46
http://www.powszechny.art.pl
 

Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
Tel. (+48 22) 582 70 82
Fax. (+48 22)582 70 84
www.sinfoniavarsovia.org

   
  Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23
03-973 Warszawa
Tel. (+48 22) 277 08 03
http://promkultury.pl
Scena Lubelska 30/32
ul. Lubelska 30/32, III piętro
03-802 Warszawa    
609 020 196
http://www.scenalubelska.art.pl/