Realizując Uchwałę Zarządu Dzielnicy Praga Południe nr 4092/2013 w sprawie polityki kulturalnej w Dzielnicy, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe jako pełniąca funkcję Dzielnicowego Centrum Edukacji Kulturalnej, gromadzi  i upowszechnia informację z zakresu działań edukacyjnokulturalnych, jakie prowadzą  szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i instytucje kultury. Informacje te zamieszczane są w Dzielnicowym Informatorze Kulturalnym.

     Zapraszamy do przesyłania bieżących informacji o imprezach wraz z ewentualnymi plakatami  na adres kalendarium@bppragapd.pl, w celu umieszczenia w Dzielnicowym Informatorze Kulturalnym.

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

 

NOC TAŃCA / AXIOM OF CHOICE / FALA TAŃCA
 
 

Wieczór z tańcem współczesnym inspirowany tematem ekologii.

16:00-18:00 WARSZTAT: STRATEGIE PRZETRWANIA – W CIELE, W CZASIE I W PRZESTRZENI

Prowadzenie: MAGDALENA PRZYBYSZ

Zapraszam Cię na spotkanie, podczas którego wspólnie będziemy przyglądać się trzem sytuacjom

1: co się dzieje, kiedy idziesz za pierwszym odruchem płynącym z ciała,

2: jakie podejmujesz decyzje, kiedy założymy, że robisz coś zupełnie przeciwnego do pierwszego odruchu i tak na przykład zamiast wstać, kładziesz się, zamiast przyspieszania zwalniasz, zamiast wstrzymania oddechu oddychasz, zamiast tańczyć ładnie tańczysz brzydko,

3: kiedy nie wybierasz, ani 1, ani 2 tylko szukasz jeszcze innej trzeciej możliwości. Bo budowanie świadomej strategii choreograficznej związane jest z wyborem. Wówczas z trybu przetrwania przechodzimy do przyjemności. Zapraszam do tego doświadczenia profesjonalistów i profesjonalistki, badaczy i badaczki, ale także osoby, które nie są zawodowo związane z tańcem lub dopiero się uczą, lub po prostu tych i te, którzy i które lubią ruch.

19:00 SPEKTAKL „AXIOM OF CHOICE”– HOTELOKO movement makers / Agata Życzkowska / Mirek Woźniak

Koncepcja: Agata Życzkowska

Choreografia, reżyseria, dramaturgia, wykonanie: Mirek Woźniak / Agata Życzkowska

Wideo: Wojtek Kaniewski

Produkcja: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’

Spektakl powstał dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawa

PREMIERA: 5.12.2019 / Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Mazowiecki Instytut Kultury

Czas trwania: 40 min

Impulsem do powstania spektaklu jest matematyczna teoria – aksjomat wyboru, nad którą polscy naukowcy pracowali w okresie międzywojennym. Tytułowy Axiom of Choice to idea mówiąca o istnieniu niepustych zbiorów rozłącznych, dla których występuje wspólny zbiór, tzw. selektor. Zawiera on dokładnie po jednym zgodnym elemencie z każdego z tych zbiorów.

Ta definicja zostaje przetworzona przez pryzmat tożsamości artystów w aspekcie społecznym i choreograficznym. Selektory, które wybierają, to łączące ich wątki wspólne jak pokolenie, grupa krwi czy zapach mandarynek z dzieciństwa. Ludzie z dwóch różnych światów mogą być sobie bliżsi, niż mogliby sądzić. Zbiory wspólne i zbiory rozłączne tworzą pewnik wyboru. Wspólne odkrycia oparte o analizę zbiorów i liczb budują bliskość, a ta rozumiana jako organiczna potrzeba, wiedzie ku intymności. To pozwala na wzajemny, głęboki wgląd w osobiste historie każdego z artystów, którzy zanurzają się we wzajemnej perspektywie, co owocuje mnogością pojawiania się wspólnych zbiorów – selektorów. Te zaś nierzadko demaskują najskrytsze pragnienia i lęki.

Choreografia powstaje ze zderzenia elementów ruchu autentycznego z retrospektywą scenicznych wcieleń i wspomnień performerów. Działanie budzi się na skutek skojarzeń z zapachami, które traktowane są jako swoista kapsuła czasu. Przenikanie się synkretycznych środków wyrazu, charakterystyczne dla kolektywu HOTELOKO movement makers, tworzy mozaikową strukturę performansu w wykonaniu Mirka Woźniaka i Agaty Życzkowskiej.

Trailer: https://vimeo.com/379295045

Recenzja: https://www.taniecpolska.pl/krytyka/684

20:00 „FALA TAŃCA” – prezentacja krótkich etiud choreograficznych na żywo oraz w formie wideo przygotowanych głównie przez młodych artystów i artystki tańca.

WARSZTAT: STRATEGIE PRZETRWANIA – W CIELE, W CZASIE I W PRZESTRZENI

Prowadzenie: MAGDALENA PRZYBYSZ

Zapraszam Cię na spotkanie, podczas którego wspólnie będziemy przyglądać się trzem sytuacjom

1: co się dzieje, kiedy idziesz za pierwszym odruchem płynącym z ciała,

2: jakie podejmujesz decyzje, kiedy założymy, że robisz coś zupełnie przeciwnego do pierwszego odruchu i tak na przykład zamiast wstać, kładziesz się, zamiast przyspieszania zwalniasz, zamiast wstrzymania oddechu oddychasz, zamiast tańczyć ładnie tańczysz brzydko,

3: kiedy nie wybierasz, ani 1, ani 2 tylko szukasz jeszcze innej trzeciej możliwości. Bo budowanie świadomej strategii choreograficznej związane jest z wyborem. Wówczas z trybu przetrwania przechodzimy do przyjemności. Zapraszam do tego doświadczenia profesjonalistów i profesjonalistki, badaczy i badaczki, ale także osoby, które nie są zawodowo związane z tańcem lub dopiero się uczą, lub po prostu tych i te, którzy i które lubią ruch.

19:00 SPEKTAKL „AXIOM OF CHOICE”– HOTELOKO movement makers / Agata Życzkowska / Mirek Woźniak

Koncepcja: Agata Życzkowska

Choreografia, reżyseria, dramaturgia, wykonanie: Mirek Woźniak / Agata Życzkowska

Wideo: Wojtek Kaniewski

Produkcja: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’

Spektakl powstał dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawa

PREMIERA: 5.12.2019 / Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Mazowiecki Instytut Kultury

Czas trwania: 40 min

Impulsem do powstania spektaklu jest matematyczna teoria – aksjomat wyboru, nad którą polscy naukowcy pracowali w okresie międzywojennym. Tytułowy Axiom of Choice to idea mówiąca o istnieniu niepustych zbiorów rozłącznych, dla których występuje wspólny zbiór, tzw. selektor. Zawiera on dokładnie po jednym zgodnym elemencie z każdego z tych zbiorów.

Ta definicja zostaje przetworzona przez pryzmat tożsamości artystów w aspekcie społecznym i choreograficznym. Selektory, które wybierają, to łączące ich wątki wspólne jak pokolenie, grupa krwi czy zapach mandarynek z dzieciństwa. Ludzie z dwóch różnych światów mogą być sobie bliżsi, niż mogliby sądzić. Zbiory wspólne i zbiory rozłączne tworzą pewnik wyboru. Wspólne odkrycia oparte o analizę zbiorów i liczb budują bliskość, a ta rozumiana jako organiczna potrzeba, wiedzie ku intymności. To pozwala na wzajemny, głęboki wgląd w osobiste historie każdego z artystów, którzy zanurzają się we wzajemnej perspektywie, co owocuje mnogością pojawiania się wspólnych zbiorów – selektorów. Te zaś nierzadko demaskują najskrytsze pragnienia i lęki.

Choreografia powstaje ze zderzenia elementów ruchu autentycznego z retrospektywą scenicznych wcieleń i wspomnień performerów. Działanie budzi się na skutek skojarzeń z zapachami, które traktowane są jako swoista kapsuła czasu. Przenikanie się synkretycznych środków wyrazu, charakterystyczne dla kolektywu HOTELOKO movement makers, tworzy mozaikową strukturę performansu w wykonaniu Mirka Woźniaka i Agaty Życzkowskiej.

Trailer: https://vimeo.com/379295045

Recenzja: https://www.taniecpolska.pl/krytyka/684

20:00 „FALA TAŃCA” – prezentacja krótkich etiud choreograficznych na żywo oraz w formie wideo przygotowanych głównie przez młodych artystów i artystki tańca.

Szczegółowy program: http://fundacjarozwojuteatru.pl/pl/

 
Miejsce PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers, Współorganizator: PROM Kultury Saska Kępa, Partner: Instytut Muzyki i Tańca,
Projekt dofinansowany z funduszy m.st. Warszawy w ramach programu „Mobilni w Kulturze”
Dla kogo: Bez ograniczeń. Bilety 40 zł (bilety dostępne stacjonarnie)
Logo akcji Zakochaj się w Warszwie na Pradze Południe Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy  Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera Sinfonia Varsovia

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Meissnera 5
03-982 Warszawa
Tel. (+48 22) 671 04 51
http://www.bppragapd.pl

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
Tel. (+48 22) 517 65 75
Fax. (+48 22) 517 65 76
http://www.cpk.art.pl

Teatr Powszechny im Z. Hubnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
Tel. (+48 22) 818 00 01
Fax. (+48 22) 818 00 46
http://www.powszechny.art.pl
 

Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
Tel. (+48 22) 582 70 82
Fax. (+48 22)582 70 84
www.sinfoniavarsovia.org

   
  Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23
03-973 Warszawa
Tel. (+48 22) 277 08 03
http://promkultury.pl
Scena Lubelska 30/32
ul. Lubelska 30/32, III piętro
03-802 Warszawa    
609 020 196
http://www.scenalubelska.art.pl/